۲۴
مهر
لوازم ارت و برق خودپرداز

لوازم ارت و برق خودپرداز

 خدمات ارت

لوازم ارت و برق لوازم ارت و برق شرکت ویژن : 1-دستگاه ارت خودپرداز: [دستگاه ارت خودپرداز]دستگاه ارت خودپرداز دستگاه ارت الکترونیکی بجای چاه ارت برای دستگاههای خودپرداز استفاده می شود. 2- میله ارت : [میله ارت]میله ارت میله ارت برای رفع برق گرفتگی دستگاه ...۱۱
تیر
شماره کارت جهت واریز

شماره کارت جهت واریز

 خدمات ارت » چاه ارت ساختمانی، خدمات خودپرداز » حمل، خدمات خودپرداز » بسترسازی

جهت سفارش  آخرین مدل ها از سایت http://www.vmvshop.ir  دیدن نمایید. برای پرداخت هزینه سایبان و سطل و کانکس مبلغ را به شماره کارت زیر مبلغ را واریز نمایید و عکس فیش واریزی به همراه مشخصات و آدرس را به شماره 09120214294 واتساپ نمایید تا مرسوله خریداری شد...