قراردادن کارت بانکی در کنار موبایل باعث سوختن آن می‌شود؟

 اخبار تکنوژی » اخبار تکنولوژی شبکه بانکی

قراردادن کارت بانکی در کنار موبایل باعث سوختن آن می‌شود؟ حتما شما هم خوانده‌اید که کارت‌های اعتباری را در کنار گوشی‌های موبایل نگذارید چون باعث سوختن آن می‌شود ولی می‌خواهیم به شما بگوییم که این ادعا درست نیست  [ ساخت کانکس قابل حمل، ساخت کیوسک عابر با...