تابلو خودپرداز

 سایبان و سطل و تابلو خودپرداز » آفتابگیر خودپرداز، سایبان و سطل و تابلو خودپرداز » تابلو خودپرداز

تابلو بالای دستگاه خودپرداز این تابلوها باعث زیبایی و بهتر دیده شدن دستگاه های خودپرداز شخص می شود و در شب با روشن شدن تابلو دید دستگاه های خودپرداز را چند برابر می نماید . تابلوها  شامل دو مدل افقی و عمودی است مدل افقی در بالای خودپرداز و مستقیم به دی...